Funkcja Scan

Praca grupowa na analogu

Funkcja SCAN pozwala na słuchanie korespondencji na wybranych kanałach z możliwością odpowiedzi. Aby działanie funkcji było efektywne, detekcja aktywności wybranej liczby  nasłuchiwanych kanałów nie powinna przekraczać 2 sekund. Zazwyczaj jest to 4 do 6 kanałów. Można oczywiście nasłuchiwać wszystkie 16 kanałów w naszym radiu ale czas detekcji wydłuży się do 5-8 sekund.

Programowanie radia zaczynamy od przypisania funkcji SCAN do jednego z programowalnych przycisków SK (Software Key).

SCAN

Channel List - ustalamy ilość kanałów, jaką chcemy monitorować. Następnie wybieramy z listy numery kanałów, zgodnie zgodnie z tym co mamy przypisane do selektora - gałki zmiany kanałów. Na przykład, potrzebne są 4 kanały, bo z 4 grupami użytkowników zamierzamy współpracować. Więc wybieramy 4, a następnie modyfikujemy listę kanałów, np. 2, 8, 11 i 14.

TX

Scan TX Mode - Funkcja odpowiada za zachowanie przycisku PTT, po wykryciu ruchu na jednym ze skanowanych kanałów,

Scan Start Channel - radio będzie domyślnie nadawać TX na kanale ustawionym na selektorze,

Designated Channel - nadawanie PTT zawsze na tym samym, zdefiniowanym kanale, niezależnie od tego, na którym kanale została odebrana komunikacja.

Last Free Channel - nadawanie PTT na ostatnim wolnym, nie używanym kanale.

Last Busy Channel - nadawanie PTT na ostatnim aktywnym kanale. W tych dwóch "last" trybach radio po prostu zostaje na ostatnim aktywnym/nie aktywnym kanale do czasu detekcji ruchu na innym. Zatem czas odpowiedzi jest ograniczony czasem pojawienia się wywołania na innym kanale.

Hang Time - czas w sekundach od 1 do 60, w jakim możemy odpowiedzieć na wywołanie z kanałów skanowanych. W tym czasie radio wstrzymuje nasłuchiwanie pozostałych kanałów.

Designated Channel No - domyślny kanał TX, jeżeli funkcja jest włączona.

Priority Channel

Tutaj możemy zdefiniować kanał priorytetowy TX dla PTT. Na stałe - FIXED, zgodnie z kanałem na selektorze - Selected lub żaden - NONE.

Sweep Time - interwał czasowy, w jakim radio sprawdza aktywność na kanale podstawowym i priorytetowym. Np. prowadzimy rozmowę na kanale 1, ale oczekujemy ważnej komunikacji na kanale 11tym. Po włączeniu tej funkcji, radio co 2 sek. będzie "zaglądać" na kanał 11ty. Jeżeli wykryje transmisję, zakończy rozmowę na kanale 1 i przełączy radio na 11. Natomiast jeżeli na 11 nie ma aktywności, radio kontynuuje pracę na kanale 1. Jeżeli nie jest to konieczne, zalecam wyłączyć nasłuch kanału priorytetowego, ponieważ zwyczajnie przeszkadza, wprowadzając małe głuche przerwy. Domyślne ustawienie Priority Channel - NONE.

Opcje

Scan Start i End Alert - radio sygnalizuje dźwiękiem aktywację i dezaktywację funkcji SCAN.

Include Curret Channel - włącza kanał roboczy (ten ustawiony na selektorze, do listy kanałów skanowanych. Ważne! Jeżeli odznaczymy opcję, radio nie będzie odbierać transmisji na ustawionym kanale po włączeniu funkcji SCAN. Domyślnie - włączone.

Talkback Enable - umożliwia odpowiedź na kanale, z którego przyszło wywołanie. Czas reakcji na wywołanie definiujemy w HangTime. Po upływie czasu podtrzymania radio wraca do pracy zgodnie z zadanym programem. Domyślnie - włączone.

Funkcja SCAN pozwala na efektywną współpracę z grupami użytkowników na różnych kanałach i częstotliwościach. Przykład:

Wakacje - programujemy w radiotelefonie kanał gościnny, np. 4/46. Podajemy go napotkanym znajomym i włączmy SCAN. W swoim gronie komunikujemy się na własnym, ustalonym kanale ale cały czas mamy kontakt ze znajomymi. Możemy wyłączyć funkcję, kiedy chcemy się na chwilę odciąć. Oczywiście możemy też wywołać znajomych bezpośrednio, przełączając radio na kanał 4/46. W tym czasie funkcja SCAN sprawdza ruch na naszym kanale.

Funkcję SCAN możemy też uruchomić automatycznie. W konfiguracji kanału należy zaznaczyć opcję Auto Scan Start.

W radiotelefonie analogowym możemy ustalić tylko jeden program pracy funkcji Scan. Natomiast w radiotelefonach cyfrowych można zdefiniować od 8 do 32 różnych list skanowania, które następnie przypisujemy do danego kanału. Więc dla każdej pozycji selektora zmiany kanału (od 1 do 16) możemy zdefiniować inny tryb pracy radiotelefonu. Tutaj warto zaznaczyć, że w radiotelefonach profesjonalnych do każdej pozycji 1-16 można przypisać ten sam kanał, np. 5/55 ale z innym pakietem usług dodatkowych. Ponadto w radiotelefonach cyfrowych funkcja jest bardziej rozbudowana, a mocniejszy procesor pozwala na więcej.

Dotyczy radiotelefonów HYT TC-446S / HYT Power446. Funkcjonalność SCAN może się różnić w innych urządzeniach oraz urządzeniach innych producentów. Zapoznaj się z instrukcją obsługi radia.

Wróć